MAPA MESTA, V KTOROM ŽIJEM
/ celomestský projekt, pre deti

15. 08. 2016 - 30. 11. 2016 Mestská knižnica mesta Piešťany

Projekt zameraný na vytvorenie kladného vzťahu a záujmu o naše mesto a dianie v ňom, v rámci ktorého sme pre deti piešťanských škôl pripravili informačné hodiny zamerané na spoznávanie histórie mesta, významných osobností, overenie si vedomostí o histórii, súčasnosti a budúcnosti nášho mesta.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica