Tvorivosť ducha a mysle

obrázok

Typ podujatia
tvorivá dielňa, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
15. 11. 2016 o 17.30 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Výtvarná dielňa pre dospelých.

Newsletter
Detská knižnica