Mesto bez prestávky: spoznávam Piešťany
/ informačná hodina, pre deti

07. 11. 2016 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná hodina o Piešťanoch pre II. stupeň ZŠ.

Podujatie projektu MAPA MESTA, V KTOROM ŽIJEM.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica