obrázok

Knižnice deťom
/ seminár

11. 04. 2017 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Celoslovenský seminár pre knihovníkov, pedagógov a vychovávateľov.

Podujatie projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Městská knihovna v Praze, Osmijanko n. o.

Newsletter
Detská knižnica