obrázok

Festival Dni detskej knihy 2017
/ festival, beseda, prezentácia, tvorivá dielňa, workshop, divadelné predstavenie, seminár, súťaž, vernisáž, výstava, pre deti

10. 04. 2017 - 12. 04. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany

Každoročne sa v jarných mesiacoch na Slovensku, vždy v inom meste, organizuje celoslovenský festival DNI DETSKEJ KNIHY. V tomto roku sa v dňoch 10. – 12. apríla 2017 bude konať už 34. ročník tohto projektu a jeho hlavným organizátorom je tentokrát Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY. Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku.
Mestská knižnica mesta Piešťany sa na tomto projekte úspešne podieľala už v rokoch 1993 a 2001. Pre čitateľov a priaznivcov sme vtedy pripravili bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého sa konalo mnoho stretnutí s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti.
Aj v tomto roku je hlavným cieľom projektu DNI DETSKEJ KNIHY motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Festival sa bude konať na rôznych miestach v Piešťanoch: v knižnici, materských a základných školách, v Piešťanskom informačnom centre, ale aj v okolí Piešťan: vo Vrbovom (v základnej škole i na gymnáziu), vo Veselom, v Moravanoch nad Váhom, Drahovciach, Krakovanoch, na Banke či v Chtelnici, festivalových podujatí sa zúčastnia taktiež deti z Lúky a Trenčianskeho Jastrabia. Do projektu sa zapojili aj ďalšie kultúrne inštitúcie – Elektrárňa Piešťany a Dom umenia Piešťany.
Počas troch dní sa uskutoční viac ako štyridsať podujatí a osem výstav. Priestory našej knižnice budú zdobiť ilustrácie Miroslava Cipára, fotografie Petra Procházku či práce študentov VŠVÚ a ŠÚV J. Vydru v Bratislave. V Centre voľného času Drahovce otvoríme výstavu ľudových európskych rozprávok a v Dome umenia Piešťany výstavu ilustrácií Martiny Matlovičovej. Svoju účasť už prisľúbili spisovatelia Dušan Dušek, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Roman Brat, Tomáš Janovic, Peter Glocko, Peter Karpinský, Jozef Lenhart, Petra Nagyová-Džerengová, Branislav Jobus, Toňa Revajová, Pero Le Kvet, Barbora Kardošová, Andrea Gregušová, Beáta Panáková, Ľubica Kepštová, Kveta Dašková, Marta Šurinová. Známe sú aj mená ilustrátorov: Martina Matlovičová, Bystrík Vančo, Martin Kellenberger, Vladimír Kráľ, Juraj Martiška, Ľuboslav Paľo, Miroslav Cipár, Alena Wagnerová, Miroslav Regitko, Katarína Slaninková, Peter Uchnár, Stanislav Lajda. Program obohatia svojím umením študenti JAMU z Brna. Na Dňoch detskej knihy nebudú chýbať ani vydavatelia slovenských kníh pre deti a mládež: Buvik, Trio publishing, LIC, Slovart, Q 111, SPN – Mladé letá, Perfekt či Vydavateľstvo Matice slovenskej. Pozvaní sú tiež zástupcovia významných kultúrnych inštitúcií na Slovensku a Ministerstva kultúry SR.
Súčasťou festivalu bude aj celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a všetkých záujemcov o prácu s deťmi. Aktivity Městskej knihovny v Praze odprezentuje metodik práce s mládežou Miloslav Linc a lektora Mgr. Eliška Sadíleková z neziskovej organizácie OSMIJANKO povedie workshop zameraný na využitie prostriedkov tvorivej dramatiky v humornej poézii Tomáša Janovica. Za účasti Tomáša Janovica vyhodnotíme celoslovenskú výtvarnú súťaž Všetko najlepšie, pán Janovic, ktorá je venovaná oslave 80. narodenín známeho slovenského spisovateľa.
Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí festivalu Dni detskej knihy a mnohí jeho významní hostia sú zárukou toho, že deti i dospelí si tu nájdu niečo zaujímavé, čo ich obohatí.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
O podrobnom programe festivalu budeme verejnosť priebežne informovať.

Číslo ročníka
34. ročník

:

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica