obrázok

Veselo vo Veselom
/ beseda, pre deti

10. 04. 2017 o 10.30 h Základná škola Štefana Moyzesa, Veselé

Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom za účasti vydavateľstva Trio Publishing. Podujatia sa zúčastní vydavateľka Magdaléna Fazekašová.

Podujatie projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Trio Publishing

Newsletter
Detská knižnica