obrázok

HRAvo čítame S OSMIJANKOM
/ divadelné predstavenie, pre deti

10. 04. 2017 o 13.30 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Inscenované čítanie z knihy Kristy Bendovej v podaní Lukáša Tandaru.

Podujatie projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Osmijanko n. o.

Newsletter
Detská knižnica