obrázok

Knihy z knihy
/ výstava, pre deti

10. 04. 2017 - 10. 05. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany

Výstava študentov Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU v Bratislave.
Predstavené projekty sú výsledkami semestrálnych prác študentov knižného oddelenia VŠVU. Prezentujú rôznorodé autorské prístupy predstaviteľov najmladšej ilustrátorskej generácie. Cez chápanie knihy ako objekt, bibliofíliu, knižnú ilustráciu, až po komiks. Z hľadiska realizačných postupov sa uplatňujú tradičné maliarske a kresebné techniky, ale aj grafika, koláž, fotografia, či digitálna ilustrácia. Študenti chápu knihu ako vizuálny celok, ako prepojenie ilustrácie, dizajnu a typografie. Prinášajú neopozeraný, originálny ilustračný prejav, často na hranici výtvarného experimentu. Už počas štúdia viacerí z nich nadviazali spoluprácu s vydavateľmi alebo grafickými štúdiami. Študenti úspešne prezentujú svoje práce na školských aj individuálnych výstavách a podujatiach doma aj v zahraničí. Pedagógmi oddelenia ilustrácie VŠVU sú prof. Dušan Kállay, akad.mal., Mgr. art. Kristína Hečková a doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.
Vystavujúci študenti:
Alžbeta Božeková, Zuzana Šebelová, Michaela Krkošková, Satoko Fukui, Filip Bandurčin, Daniela Vagašová, Romana Bejdová, Klaudia Zorgovská, Katarína Škamlová, Hedviga Gutierrez, Dávid Marcin, Kateřina Kroupová, Adela Režná, Marta Meszárošová, Lukáš Cehľár, Emília Blašková.

Podujatie projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Vysoká škola výtvarných umení

Newsletter
Detská knižnica