obrázok

Európske rozprávky
/ výstava, pre deti

03. 04. 2017 - 30. 04. 2017 Centrum voľného času Drahovce

Ľudové rozprávky krajín Európskej únie zo zbierok BIBIANY

Ľudové rozprávky z krajín Európskej únie zo zbierok BIBIANY. Kurátorka výstavy: Hana Ondrejíčková.
Výstava prezentuje ľudové rozprávky národov žijúcich v členských krajinách EÚ. Výber vyše stovky najreprezentatívnejších titulov európskych rozprávok zo zbierok knižnice BIBIANY sprevádza 28 rozprávkových ilustrácií, za ktoré ich autori získali ocenenie na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU (Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšie knihy Slovenska, štvrťročná súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy na Slovensku a Čestná listina IBBY). Európske rozprávky sú predstavené na tvorbe takých ilustrátorských osobností, akými sú či boli Albín Brunovský, Peter Uchnár, Dávid Ursiny, Viera Gergeľová, Ľuba Končeková - Veselá, Vladimír Kráľ, Peter Kľúčik, Alenka Sottler, Aleksander Aleksov, Andrzej Strumiłło, Marcell Jankovics, Regina Lukk-Toompere, Binette Schroeder, Lisbeth Zwerger, Nikolaj Popov, Carll Cneut, Eric Battut, Alain Gauthier, Maria Ekier, Fotini Stephanidi, Tomislav Tomić, Niamh Sharkey, Stella Dreis, Maria Ekier, Anna Höglund, Susanne Janssen, Piet Klaasse, Birutė Žilytė či Ayano Imai. Výstava je európska nielen témou, ale aj formou, pretože návštevníci na nej nájdu knihy vydané v rôznych krajinách Európy, v mnohých európskych jazykoch a sú ilustrované umelcami z rôznych krajín. Deti si môžu vyskúšať svoje znalosti na interaktívnej rozprávkovej mape EÚ. Rozprávky poukazujú na podobnosti a previazanosť jednotlivých národných tradícií a kultúr, na spoločný základ európskej kultúry. Výstava vznikla pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Podujatie projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Newsletter
Detská knižnica