obrázokobrázok

Tandara Lukáš (1988)

Typ autority
Herec, bábkoherec

Životopis
Vyštudoval bábkoherectvo na Katedre bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení. Pôsobil v Bábkovom divadle v Žiline, v Divadle Pôtoň, v Divadle Ludus, či v sérií dramatizovaných čítaní pre neziskovú organizáciu Osmijanko. Autorsky spracoval a do dramatizovanej podoby pretransformoval ľudovú rozprávku Sama Czambela „Hanička bez rúk“. V lete 2016 absolvoval stáž v americkom divadle Bread and Puppet a v rokoch 2017/2018 medzinárodný improvizačný projekt Európskej Únie „Our lives“ (Berlín - Kodaň). Účinkoval v divadelných predstaveniach Mio, môj Mio, Na slepačích krídlach, Zhavranelí, Snehová kráľovná, Kráľ, Dúhové rozprávky, Príšerka Charlie, Príbehy stien, Popolvár čiAdventura humana.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica