V knižnici sa viac nestratím
/ informačná hodina, pre deti

03. 05. 2017 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Učíme sa orientovať v knižnici.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica