obrázok

Vzácne stromy Piešťan
/ vychádzka

22. 05. 2017 o 14.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Náučná vychádzka piešťanskými parkami, sprevádza Ing. Eva Wernerová.

Podujatie projektu MESTO BEZ PRESTÁVKY.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica