obrázok

Ahoj, hádanka!
/ podpora čitania, pre deti

12. 05. 2017 o 15.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Ľudové hádanky, rapotanky a vyčítanky z knižky Márie Ďuríčkovej.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica