Vitajte v knižnici
/ informačná hodina, pre deti

14. 03. 2017 o 11.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Oboznámenie sa žiakov s knižnicou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica