Prehliadka knižnice II
/ informačná hodina, pre deti

23. 03. 2017 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná hodina v podobe prehliadky knižnice.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica