obrázok

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE II.
/ celomestský projekt, pre deti

15. 04. 2017 - 31. 01. 2018 Mestská knižnica mesta Piešťany

2. ročník projektu na podporu čítania, ktorý je určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku.
Cieľom projektu bolo osloviť skupinu najmladších čitateľov a ich rodičov zaujímavými aktivitami, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu, ponúknuť deťom i dospelým návštevu knižnice netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku prilákať nových čitateľov.
Náplňou projektu boli rozmanité aktivity cielene zamerané na jednotlivé skupiny našich návštevníkov - tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie na motívy knižných predlôh, zážitkové čítanie, divadelné dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy a pod. Celkovo bolo pripravených 41 podujatí v rámci projektu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Číslo ročníka
2.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu umenia
Newsletter
Detská knižnica