obrázok

OLKS 2017: Vernisáž výstavy krojovaných bábik zo Slovenska, FS Žito
/ vernisáž

02. 06. 2017 o 16.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica