Dračie lode 2017
/ atrakcia, súťaž, šport - iné

03. 06. 2017 o 10.30 h Nábrežie Ivana Kraska (rieka Váh medzi Kolonádnym a Krajinským mostom)

8. ročník Dragon Cup Piešťany 2017
Preteky o pohár primátora mesta Piešťany na rieke Váh medzi mostami

Usporiadateľ: Neptún klub Piešťany

Newsletter
Detská knižnica