Diela národnej umelkyne Eleny Holéczyovej - paličkovaná čipka
/ výstava

30. 05. 2017 - 13. 06. 2017 Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica