obrázok

Čobej Alojz (1935)

Narodený
07. 10. 1935, Stropkov

Typ autority
Autor

Životopis
Slovenský pedagóg, redaktor, dramatik, skladateľ a textár.Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Pôvodne pôsobil ako stredoškolský pedagóg v Banskej Bystrici, od roku 1972 bol vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, v rokoch 1990 – 2000 pôsobil ako odborný lektor latinského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg a režisér v Rádiu Lumen. Žije v Tomášove.
V roku 2012 mu Rada KBS udelila Cenu Andreja Radlinského.
Tvorba pre deti: Ako išlo vajce na vandrovku; Pomôžte mu dobré deti; Maľovánky jesene, Abeceda spať mi nedá

Odkazy

Ocenenia
Cena Andreja Radlinského za prínos v oblasti médií (KBS)
Newsletter
Detská knižnica