Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice 2016
/ výstava, pre deti

15. 06. 2017 - 11. 08. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany
02. 10. 2017 - 20. 10. 2017 Centrum voľného času Drahovce

Výstava víťazných prác 44. ročníka výtvarnej súťaže.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica