O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2017
/ súťaž

01. 06. 2017 - 31. 08. 2017

XV. ročník tradičnej súťaže.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica