obrázokobrázok

STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VI.
/ celomestský projekt, podpora čitania, pre deti

15. 02. 2017 - 31. 08. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany

Zámerom projektu je podporiť záujem mladej generácie o knihy a čítanie, prezentovať detskú literatúru cez rôzne zaujímavé formy spracovania, motivovať deti k čítaniu a vytvoriť príležitosť kultúrneho trávenia času pre širokú verejnosť.

Cieľom projektu je zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov s detskými čitateľmi.

Hlavné aktivity projektu zahŕňajú stretnutia s autormi detských kníh, divadelné dramatizácie, dramatizované čítanie, výtvarné workshopy, výstavy, výtvarnú súťaž a seminár pre knihovníkov.

Projekt sa skladá z 2 častí: Literárny maratón - malý festival literatúry - Dni detskej knihy a Túlavá knižnica - cyklus zábavno-náučných dopoludní v letných mesiacoch a počas školských prázdnin s programom bohatým na zaujímavé podujatia, akými sú divadelné predstavenia, tvorivé dielne a iné.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu umenia
Newsletter
Detská knižnica