STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VI.

obrázokobrázok

Typ podujatia
celomestský projekt, podpora čitania, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
15. 02. 2017 - 31. 08. 2017 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Popis
Zámerom projektu je podporiť záujem mladej generácie o knihy a čítanie, prezentovať detskú literatúru cez rôzne zaujímavé formy spracovania, motivovať deti k čítaniu a vytvoriť príležitosť kultúrneho trávenia času pre širokú verejnosť.

Cieľom projektu je zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov s detskými čitateľmi.

Hlavné aktivity projektu zahŕňajú stretnutia s autormi detských kníh, divadelné dramatizácie, dramatizované čítanie, výtvarné workshopy, výstavy, výtvarnú súťaž a seminár pre knihovníkov.

Projekt sa skladá z 2 častí: Literárny maratón - malý festival literatúry - Dni detskej knihy a Túlavá knižnica - cyklus zábavno-náučných dopoludní v letných mesiacoch a počas školských prázdnin s programom bohatým na zaujímavé podujatia, akými sú divadelné predstavenia, tvorivé dielne a iné.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica