O jednom spoločnom svete
/ workshop, pre deti

27. 07. 2017 o 10.00 h Detský domov Piešťany - Sasinkova ul.

Tvorivý workshop s ilustrátorom Bystríkom Vančom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica