VITAJTE V NAŠOM SVETE V.
/ celomestský projekt, prezentácia, beseda, tvorivá dielňa, workshop, divadelné predstavenie, podpora čitania, pre deti

01. 04. 2017 - 30. 11. 2017 Mestská knižnica mesta Piešťany

Projekt integrácie zdravých a handicapovaných detí, mládeže a dospelých.

Jeho cieľom je ponúknuť ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením komunikačný most a prostriedok integrácie do väčšinovej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych informačných, literárnych, dramatických či výtvarných aktivít chceme vytvoriť priestor pre vzdelávanie a vzájomné spoznávanie zdravých a znevýhodnených, rozvíjať u detí schopnosť citlivého vnímania odlišností a touto cestou prispieť k prevencii diskriminácie.

Náplňou projektu sú rozmanité podujatia - prezentácie kníh, zážitkové čítania, besedy s autormi, ktorí vo svojich knihách prezentujú inakosť, tvorivé dielne, workshopy dramaterapie, arteterapie, predstavenia divadelných súborov i prehliadky tvorivosti handicapovaných.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica