V meste plnom protikladov

Typ podujatia
workshop, kvíz, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
25. 07. 2017 o 10.00 h | Základná škola M. R. Štefánika

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Popis
Osudy Ľudovíta Wintera: zakladateľa piešťanskych kúpeľov a neskôr vyhnanca, vo forme literárneho workshopu spojeného s vedomostným kvízom.
Podujatie projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE V., ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica