Sofiina volba po česku
/ výstava, pre deti

01. 08. 2017 - 31. 08. 2017 Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Výstava približujúca osudy 80 českých židovských detí, ktoré počas vojny utiekli do Škandinávie a stretli sa po 70 rokoch. V spolupráci s Českým centrom Bratislava.

Podujatie projektu ČAROVNÉ SVETY, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Spoluusporiadateľ Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Newsletter
Detská knižnica