obrázok

Mgr. art. Svobodová Lucia

Typ autority
herečka

Životopis
Ukončila štúdium bábkarskej tvorby na VŠMU v roku 2015. Pravidelne sa zúčastňuje divadelných a tanečných workshopov. Na polročnej stáži v Divadle DRAK sa sústredila na komplexnú autorskú tvorbu. Venuje sa ohňovej show i šermu. Počas štúdia vytvorili s Mgr.art. Naďou Uherovou, Ph.D divadelné zoskupenie LUNA Storytelling, ktoré spracúva pôvodné príbehy so silným odkazom pre dnešné dospelé i detské publikum. Zúčastnili sa mnohých festivalov v zahraničí aj u nás, ako napríklad Pohoda, Drienok a iné.
Lucia Svobodová (rod. Pohronská) sa okrem divadelnému umeniu venuje aj tvorbe šperkov - náhrdelníkov, prsteňov i náramkov, pri ktorých kombinuje kov, kameň a rôzne textúry. Jej manžel Jan Svoboda sa ako umelecký kováč venuje výrobe replík starých zbraní, využívaných na filmové či divadelné účely.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica