SPOZNAJ SVOJE OKRESNÉ MESTO

obrázok

Typ podujatia
celomestský projekt, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
15. 04. 2017 - 30. 11. 2017 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja

Popis
Projekt je určený na rozšírenie povedomia o hmotnom a nehmotnom kultúrnom a architektonickom dedičstve mesta, v ktorom žijeme. V tomto roku projektom nadväzujeme na predchádzajúce úspešné projekty podobného zamerania (Poznávame naše mesto, Symbol môjho mesta, Piešťanské chodníčky, Mapa môjho mesta), ktorých cieľom bolo oboznamovať mladú generáciu s históriou, ale i súčasným rozvojom a zaujímavosťami Piešťan a jeho okolia spadajúceho do Trnavského kraja.
Zámerom projektu je tiež poskytnúť deťom a mladým ľuďom príležitosť tráviť voľný čas obohacujúcim spôsobom a motivovať ich k tomu, aby sa začali viac zaujímať o život svojho mesta a regiónu.
Cieľom projektu je nenásilným, pútavým spôsobom podporiť u mladej generácie záujem o svoje mesto a región, priblížiť jej zaujímavosti mesta a okresu, v ktorom žije, oboznámiť ju s významnými osobnosťami, prírodnými, kultúrnymi i historických hodnotami a prispieť tak k zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne.

Newsletter
Detská knižnica