obrázok

Janko Hraško
/ workshop, pre deti

02. 09. 2017 o 10.30 h ŽiWell Kursalon

Dramaterapeutický workshop spojený s vizuálnou inscenáciou. Účinkuje Divadlo Portál.
Podujatie projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE V., ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Súvisiace akcie

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica