obrázok

Mgr. Popovič Andrej, Andy

Typ autority
Ekovýchovný lektor, sprievodca prírodou.

Životopis
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Je uznávaný ekovýchovný lektor a špičkový sprievodca prírodou. Je členom Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. So spoločnosťou NATUR PACK pripravuje zážitkovú ekovýchovu pre žiakov základných a stredných škôl.
Naša knižnica s ním spolupracuje dlhšie obdobie pri príprave prednášok a jeho cestovateľských prezentácií, ktoré s obľubou navštevujú mnohí Piešťanci. Boli to napríklad podujatia Pralesy Slovenska, V kráľovstve bobra, Poznávame pamiatky UNESCO na Slovensku, Dreviny okolo nás a mnohé ďalšie.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica