obrázok

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe

Adresa
Pelléova, 12,
Praha 6
160 00

veľvyslanec SR v ČR, Káčer Rastislav
Tel.: +420 233113051, +420 607646573 (pohotovostný mobil v mimopracovnom čase)
Fax: +420 233113054
E-mail: emb.prague@mzv.sk

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe ako zastupiteľský úrad sa podieľa na zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky a vzťahov SR k Českej republike:
- zabezpečuje realizáciu zahraničnej politiky SR v oblasti dvojstranných vzťahov ako aj v oblasti zahraničnopolitických, bezpečnostných a ekonomických záujmov SR;
- chráni práva a pôsobí v prospech záujmov SR a jej občanov;
- uskutočňuje systematickú analytickú a koncepčnú činnosť s cieľom predkladať návrhy na konkrétnu realizáciu záujmov SR v krajine pôsobnosti predovšetkým v politickej, bezpečnostnej, ekonomicko-obchodnej, vedecko-technickej i kultúrnej, školskej, zdravotníckej a sociálnej oblasti;
- zabezpečuje styky s orgánmi a predstaviteľmi priakreditovaných krajín;
- zabezpečuje konzulárnu činnosť.

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica