obrázok

Knižnica pre mládež mesta Košice

Adresa
Kukučínova, 2
Košice
043 59

riaditeľka, Mgr. Hurná Iveta
Tel.: +421 915 539 967, +421 55 306 09 16
E-mail: iveta.hurna@kosicekmk.sk

Je jedinou špeciálnou knižnicou na Slovensku orientovanou na prácu s deťmi a mládežou. V čase svojho vzniku (1955) bola prvou z pilotného projektu, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. Nakoniec ostala jedinečná svojho druhu, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa.
K jej vzniku došlo odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov – poznáme ju pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež až po jej súčasný názov - Knižnica pre mládež mesta Košice.
Na konci prvého roku svojej existencie knižnica mala jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.

Knižnica má v súčasnosti 21 pobočiek (z toho 16 školských a 5 mimoškolských). Najnovšou a najmodernejšou pobočkou knižnice je mimoškolská pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2, ktorej meno netradične vzišlo z verejne výzvy Hľadá sa meno...
Jedinečnou je pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 8, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym).
Služby knižnice využíva takmer 12.000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 216.900 zväzkov. Ročne knižnica eviduje viac ako 310 000 výpožičiek a pre širokú verejnosť odprezentuje až 2.800 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 136.600 návštevníkov.

Newsletter
Detská knižnica