O jednom spoločnom svete detí
/ tvorivá dielňa, pre deti

24. 10. 2017 o 10.00 h Detský domov Piešťany - Mierová ul.

Zaujímavé spoločné tvorivé dielne zdravých a hendikepovaných detí. Cyklus tvorivých dielní s keramikárkou Alžbetou Behanovou.

V spolupráci s CVČ AHOJ v Piešťanoch.

Podujatie projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE V., ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica