O jednom spoločnom svete
/ tvorivá dielňa, pre deti

18. 10. 2017 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Spoločné tvorivé dielne zdravých a hendikepovaných detí.

V spolupráci s dizajnérom Michalom Staškom a Spojenou školou v Piešťanoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Spoluusporiadateľ Spojená škola Piešťany

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica