Zašifrované knihy
/ informačná hodina, pre deti

18. 10. 2017 o 13.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Spoločne rozšifrujeme záhadu umiestnenia kníh v knižnici.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica