obrázok

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Adresa
Nám. SNP č. 33,
Bratislava
813 31

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre • štátny jazyk, • ochranu pamiatkového fondu, • kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, • umenie, • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, • kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, • prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, • vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
• médiá a audiovíziu.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo zriadené v roku 1969. Prvým ministrom kultúry vo vláde Slovenskej socialistickej republiky v rámci Československej socialistickej republiky bol Miroslav Válek, ktorý túto funkciu zastával až do roku 1988. Jeho nasledovníkmi v ďalších rokoch boli Pavel Koyš (1988 - 1989), Ladislav Chudík (1989-1990), Jozef Markuš (1990), Ladislav Snopko (1990 - 1992), Dušan Slobodník (1992 - 1994), Ľubo Roman (1994), Ivan Hudec (1994 - 1998), Milan Kňažko (1998 - 2002), Rudolf Chmel (2002 - 2005), František Tóth (2005 - 2006), Rudolf Chmel (2006), Marek Maďarič (2006 – 2010), Daniel Krajcer (2010 - 2012), Marek Maďarič (4. 4. 2012 - 7. 3. 2018).
Od 22. marca 2018 bola ministerkou kultúry Ľubica Laššáková. Od roku 2020 je ministerkou kultúry Natália Milanová.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sídli od roku 1996 v budove bývalej Tatra Banky v Bratislave postavenej medzi rokmi 1923 - 1925 podľa projektu staviteľa a architekta Milana Michala Harminca. Palác Tatra Banky bol pôvodne určený na polyfunkčnú prevádzku banky, obchodov a ubytovanie. Od polovice 50-tych rokov však slúžil viacerým účelom, okrem Československej televízie tu sídlilo Povereníctvo kultúry a Národná banka Slovenska.

Newsletter
Detská knižnica