obrázok

Učíme sa čítať knihy: Máme Emu
/ podpora čitania, pre deti

23. 11. 2017 o 10.00 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Zážitkové čítanie s knihou Jána Uličianskeho a Petra Čisárika v spolupráci s vydavateľstvom Buvik.

Podujatie projektu POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE II. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

:

Hlavný usporiadateľ Mestská knižnica mesta Piešťany

Spoluusporiadateľ Vydavateľstvo Buvik, s. r. o.

Súvisiace osobnosti

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica