obrázok

Analfabeta Negramotná
/ prezentácia, divadelné predstavenie, pre deti

07. 11. 2017 o 14.00 h Slovenský inštitút v Prahe

Prezentácia knihy významného slovenského spisovateľa Jána Uličianskeho a ilustrátora Vladimíra Krála, spojená s divadelným predstavením. Účinkuje Divadlo KBT.
Podujatie projektu TÚLAVÁ KNIŽNICA, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Mesta Piešťany.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica