obrázok

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Kategórie
školy

Adresa
Lyčkovo náměstí 6,
Praha 8 - Karlín
186 00

ředitel školy, Mgr. Korda Ján
Tel.: +420 221 779 670, +420 602 286 973
E-mail: reditel@zs-ln.cz, jan.korda@zs-ln.cz

Dne 30. září roku 1906 byla škola vysvěcena pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským z Hříště. Zanedlouho poté navštívil školu dokonce i samotný císař František Josef I. Tak slavné a důstojné jsou počátky historie naší školy.
Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově bývalé ZŠ Pernerova. Mateřská škola je od 1. července 2001 součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Od září 2016 je celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 147 dětí. Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou, která vaří a dováží obědy i pro MŠ v Pernerově ulici. Naše MŠ směřuje svou každodenní činnost k zařazení do sítě mateřských škol podporujících zdraví. Naším cílem je získat certifikát a možnost užívat oficiální název a logo – Zdravá mateřská škola.
Škola realizuje vlastní vzdělávací program s názvem Smysluplná škola.Kľúčové slová
škola
Newsletter
Detská knižnica