obrázok

Česká sekce IBBY

Adresa
Památník národního písemnictví, Strahovské nádv. 1/132,
Praha 1
118 38 Praha 1

předseda České sekce IBBY, ELIÁŠ Petr
Tel.: +420 602 367 836
E-mail: petr.elias@albatrosmedia.cz

Právo dítěte na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím je jednou ze zásad Mezinárodní konvence o právech dítěte. Produkce a rozšiřování kvalitní literatury pro děti a mládež toto právo dětí výrazně ovlivňuje a napomáhá k jeho realizaci. V roce 1953 bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), které se k Mezinárodní konvenci o právech dítěte plně hlásí a chce se podílet na realizaci jejích cílů.
Československá sekce IBBY, jejíž českou částí byla Společnost přátel knihy pro mládež (SPKM) a slovenskou částí Priatelia detskej knihy, byla přijata za člena IBBY v roce 1964. Československá sekce IBBY získala dvakrát patronát nad Mezinárodním dnem dětské knihy. V roce 1973 napsal poselství s názvem ”Knihu všem dětem světa” Bohumil Říha a téhož roku byl vydán plakát s ilustrací Adolfa Zábranského. V roce 1987 napsal poselství IBBY slovenský spisovatel Rudo Moric a barevný plakát navrhl Dušan Kállay. Československo bylo také pořadatelem 17. kongresu IBBY, který se konal v Praze roku 1980.
V souvislosti s rozdělením společného státu ukončila československá sekce IBBY svoji činnost ke konci roku 1992 a jejími nástupci se staly v roce 1993 samostatné národní sekce česká a slovenská.

Česká sekce IBBY existuje od roku 1993 a je v současné době spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4737.
Ve stanovách ČS IBBY jsou uvedeny všechny její základní činnosti, týkající se péče o vysokou uměleckou úroveň knih pro děti a mládež a jejich propagace i ve světovém měřítku.
Od roku 1993 pořádá soutěž Zlatá stuha. Toto výroční ocenění knih pro děti a mládež v České republice autorů a ilustrátorů se postupně proměňovalo, dnes jej vyhlašuje Česká sekce IBBY společně s Klubem ilustrátorů, Památníkem národního písemnictví a Obcí překladatelů. Na jejím financování se podílí Ministerstvo kultury ČR.
Česká sekce IBBY navrhuje nominace na mezinárodní ceny a zápisy na Čestnou listinu - nejvýznamnější je Cena Hanse Christiana Andersena, kterou v roce 2012 v oboru ilustrace za Českou republiku získal Petr Sís.

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica