obrázok

PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ
/ regionálny projekt, pre deti

01. 08. 2017 - 28. 02. 2018 Mestská knižnica mesta Piešťany

Zámerom projektu PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ je pokračovanie revitalizácie, skvalitnenia a modernizácie interiérového a nábytkového vybavenia Oddelenia pre deti s cieľom zvýšiť komfort používateľov knižnice rôznych vekových kategórií s ohľadom na medzinárodne odporúčané parametre pre knižnice 21. storočia. Naším cieľom je vytvoriť jedinečný priestor s príjemnou atmosférou, kam by sa čitatelia a návštevníci knižnice radi vracali.
Výsledkom projektu “Priestor pre budúcnosť” bude obstaranie interiérového vybavenia – knižničných regálov a obslužného pultu. Nové vybavenie bude slúžiť nielen registrovaným čitateľom, ale i používateľom ďalších knižničných služieb, rodinám s deťmi, ktoré navštevujú naše mesto počas prázdnin a turistom.
Realizáciou projektu dosiahneme skvalitnenie zázemia pre knižničnú činnosť, príležitosť poskytovať používateľom príjemný pobyt s možnosťou rozvoja aktivít občiansko-spoločenského života. Vytvorením detského kútika s lákavým interiérovým vybavením očakávame zvýšenie návštevnosti Oddelenia pre deti mladými rodinami, ktoré dajú prednosť pravidelnej návšteve knižnice pred inými - pasívnymi spôsobmi trávenia voľného času.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v termíne od 1.8. 2017 do 28.2. 2018.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Fond na podporu umenia

Newsletter
Detská knižnica