obrázok

Bábkové divadlo na Rázcestí

Adresa
Skuteckého 14,
Banská Bystrica
975 90


Tel.: +421 48 412 55 13, +421 48 415 25 33
E-mail: bdnr@bdnr.sk

Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) je profesionálne divadlo pôsobiace so sídlom na Skuteckého 14 v Banskej Bystrici. Svoje diela ponúka ako aj deťom tak aj dospelým. Od roku 2002 patrí pod zakladateľskú pôsobnosť Banskobystrického samosprávneho kraja.

Divadlo bolo administratívne založené v apríli 1960 ako Krajské bábkové divadlo. Premiéru svojej prvej hry „Šuki a Muki“ uskutočnilo 10. decembra 1960. Herečka a režisérka divadla Viera Dubačová o komunistickej éra poznamenala: "My sme aj ako bábkové divadlo, neskôr Divadlo na rázcestí, boli komunitou, ktorá sa usilovala reflektovať skôr to súčasné dianie, neslobodu, komunizmus a to všetko, čo to so sebou prinášalo. Aj sme cestovali ako „vývozný artikel“ režimu do zahraničia, mali sme tak možnosť byť vo Francúzsku, v Indii, v Tunisku."
Z divadla však nikto neemigroval, podľa Dubačovej pretože „že divadlo je droga a hlavne potrebujete k tomu jazyk. A druhá vec, my sme vždy tvorili silný kolektív a žili sme viac pre seba, v uzavretom umeleckom svete, vo svojich snoch a túžbach. Nie až tak v spoznávaní okolitého sveta.“

Od roku 1991 sa divadlo volá Bábkové divadlo na Rázcestí. Vtedy BDNR sídlilo v budove na rázcestí Kollárovej a Rudlovskej. V roku 1995 bola však budova vrátená Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Divadlo si ju prenajímalo do roku 2000. Za ten čas si hľadali nové pôsobisko. Rekonštrukcia Vily Dominika na Skuteckého ulici sa začala v roku 1998 za spoluúčasti BDNR.

Tvorba divadla zahrňuje inscenácie pre deti, batoľatá, mladých ľudí aj dospelých. Pri inscenáciách pre deti sa uplatňujú bábky, a rôzne animačné a približovacie postupy s cieľom sa čo najlepšie priblížiť detskému divákovi. Pre dospelých divadlo ponúka „autorské divadlo a divadlo nadväzujúce na hodnoty európskej dramatiky. Opiera sa o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk.“ V divadelnom súbore pôsobí 8 hercov a herečiek ako aj viacero hostí vrátane študentov a študentiek Akadémie umenia.

Bábkové divadlo na Rázcestí organizuje bienále Bábkarská Bystrica. Medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz, organizovaný Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, bol medzinárodnou porotou európskej festivalovej platformy EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) vybraný ako jeden z 26 najlepších umeleckých divadelných festivalov spomedzi 715 európskych festivalov ocenených značkou kvality EFFE Label. Bábkarská Bystrica sa stala Laureátom ako jediný festival zo Slovenska. Cena sa odovzdávala 18. septembra 2017 počas Salónu umeleckých festivalov v Bruseli za účasti zástupcov a zástupkýň ocenených festivalov, EU komisára pre kultúru Tibora Navrascisca, členov a členiek EFFE poroty a EFA rady a európskych médií.


Newsletter
Detská knižnica