Pokorná Alice

obrázok

Pôsobnosť
Praha

Typ autority
česká výtvarníčka, dizajnérka, pedagogička

Životopis
Vyštudovala grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole a design na Výtvarné škole Václava Hollara, na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovy tiež odbor výtvarná výchova pre základné a stredné umelecké školy. Niekoľko rokov pôsobila v oblasti reklamy a tlačovej produkcie, podieľala sa na chode knižného vydavateľstva a ako grafická dizajnérka spolupracovala na tvorbe klientských časopisov. Alice sa dlhodobo, ešte z čias štúdia, venuje vzdelávaniu detí v oblasti výtvarnej výchovy, ako pedagogička pôsobila napríklad na Gymnáziu v Říčanech, či v Škole hrou.
(zdroj: www.mimino.cz)

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica