obrázok

Tučniakova cesta domov
/ podpora čitania, tvorivá dielňa, pre deti

23. 02. 2018 o 15.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarná dielňa pre najmenších.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica