obrázok

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018
/ významné podujatie, koncert, vernisáž, výstava, atrakcia

01. 06. 2018 - 03. 06. 2018 (Winterova ulica, Kúpeľný ostrov, Hudobný pavilón v parku, Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach)

OLKS 2018

27. ročník tradičného zahájenia letnej kúpeľnej sezóny

Slávnosť s bohatým kultúrnym programom, ktorou sa už od roku 1992 oficiálne zahajuje letná kúpeľná sezóna v Piešťanoch. Koná sa pravidelne každý rok počas prvého júnového víkendu. Hlavný program prebieha tradične v sobotu počas celého dňa. Neodmysliteľnou súčasťou je slávnostné požehnanie prameňov na Kúpeľnom ostrove, sprievod mestom a oficiálne zahájenie v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Od popoludnia až do neskorých večerných hodín prebieha množstvo vystúpení a koncertov v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Chýbať nemôžu ani stánky s občerstvením, remeselníckymi výrobkami, hračkami a podobne. Okrem hlavného programu prebieha počas tohto víkendu na území mesta i mnoho sprievodných podujatí.

Program:

Piatok – 1. júna – Medzinárodný deň detí

9.00 Zábavný program pre deti, tvorivé dielne s MC Úsmev a mestskou políciou, maľovanie na tvár (Hudobný pavilón v mestskom parku)
16.30 Vernisáž výstavy krojovaných bábik, folklórny súbor Máj (KSC Fontána)
19.00 Slávnostné otváracie fanfáry 63. Music festival Piešťany (Dom umenia)
19.30 Otvárací galavečer, Štátny komorný orchester Žilina, spevácky súbor Lúčnica


Sobota – 2. júna

9.00 Duo ŽŽ z Trenčína (Kolonádový most)
10.00 Požehnanie liečivých prameňov
10.30 Sprievod z Kúpeľného ostrova k Hudobnému pavilónu v mestskom parku
11.00 Slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018 (Hudobný pavilón)
15.00 Fidlikanti, ľudová hudba (Hudobný pavilón)
16.00 Vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy
17.00 Cellmates, hudobná skupina
18.00 Vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy
19.00 Lady Colors, ženské spevácke trio
20.30 Adam Ďurica s kapelou
21.30 Gladiator, hudobná skupina

Sprievodné podujatia:

10.00 – 16.00 Dračie lode, rieka Váh medzi mostami
11.00 – 21.00 O kvapku lepší hoteláci (Námestie slobody)
14.00 PFK Junior Cup, futbalový zápas so zahraničnou účasťou (futbalový štadión)

Program pre deti, park pri Hudobnom pavilóne:

15.00 Piráti z Karibiku – 5 stanovíšť, súťaže pre deti


Nedeľa – 3. júna

15.00 Vystúpenie súborov z partnerských miest (Hudobný pavilón)
17.00 Petra Černocká a Jiří Pracný, koncert (Hudobný pavilón)

Číslo ročníka
27.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica