obrázok

EDUdrama s. r. o.

Adresa
Račianska 78,
Bratislava

Mgr. art. Veronika Kořínková
Tel.: 0948 322 253
E-mail: korinkova@edudrama.sk

Mgr. MgA. Barbora Jurinová
Tel.: 0903 529 500
E-mail: jurinova@edudrama.sk

Dramacentrum EDUdrama ako prvé na Slovensku realizuje interaktívne zážitkové programy pre všetky vekové kategórie (deti, mládež, rodiny, dospelí, seniori).
Platforma EDUdrama má za cieľ uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia, prostredníctvom dramatickej výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti.
EDUdrama je súčasťou Združenia tvorivej dramatiky Slovenska, Asociace českých dramacenter, medzinárodnej organizácie IDEA (International Drama Education Association), spolupracuje s Katedrou výchovnej dramatiky DAMU v Prahe, nadväzuje spoluprácu s ďalšími organizáciami na Slovensku (Národné osvetové centrum, Slovenská národná galéria), v Maďarsku (Káva Drama, Magyar Dramapedagogiai Tarsasag), Fidea vo Fínsku, UCD Dublin a ďalšími.
EDUdrama realizuje vzdelávacie programy pre školy, interaktívne divadelné predstavenia, workshopy, štruktúrovanú dramatickú hru, divadlo fórum, storytelling, tvorivé písanie a tvorivé čítanie, programy pre rodiny, kurzy pre pedagógov a lektorov, letný divadelný tábor.
Hlavný prínos týchto programov je sprostredkovanie zážitku tu a teraz, vďaka ktorému si účastníci môžu skúsiť najrôznejšie životné situácie nanečisto. Interaktívna forma zaisťuje zapojenie každého účastníka do divadelnej akcie. Dramatické techniky prinášajú veľa výhod: rozvíjajú osobnosť, komunikačné zručnosti, ale aj toleranciu a vnímavosť voči okoliu či kontextové myslenie.

Newsletter
Detská knižnica