obrázok

Kaštieľ Chtelnica

Adresa
Družstevná 694/20,
Chtelnica
922 05 Chtelnica


Tel.: +421 903 919 220
E-mail: kastiel@chtelnica.sk, kastielchtelnica@gmail.com

Kaštieľ pôvodom z konca 16. storočia bol vo vlastníctve významného šľachtického rodu Erdődyovcov a stal sa centrom Dobrovodského panstva. V roku 1769 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou, keď bol pôvodne renesančný objekt zmenený na barokový a táto podoba sa zachovala dodnes. V polovici 19. storočia panstvo prevzali Pálffyovci a kaštieľ v Chtelnici sa stal ich letným sídlom. Noví majitelia upravili okolie a tak vznikol anglický park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, zdobenými sochami, skleník so vzácnymi kvetmi, oranžéria a promenáda. Kaštieľ v minulosti navštívili historické osobnosti ako Mária Terézia, či Jozef Tiso.
Chtelnický kaštieľ je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok a jeho vlastníkom je Obec Chtelnica. Celý objekt sa skladá z centrálne umiestnenej hlavnej budovy kaštieľa, ktorá je obklopená štyrmi pavilónmi. Za kaštieľom sa tiež nachádza rozsiahly park s rybníkom.

Zdroj text a foto: https://www.muzeum.sk/kastiel-chtelnica.html

Newsletter
Detská knižnica