Ako deti Emu našli
/ workshop, pre deti

03. 07. 2018 o 10.00 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Jána Uličianskeho o dobrodružnej výprave za priateľstvom. Účinkuje divadlo TUŠ.
Podujatie projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE VI.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica