obrázok

Památník národního písemnictví

Adresa
Památník národního písemnictví, Strahovské nádv. 1/132, Strahovské nádvoří 1/132
Památník národního písemnictví, Strahovské nádv. 1/132
118 38 Praha 1

Mgr. Zdeněk Freisleben, riaditeľ
Tel.: +420 220 516 695
E-mail: post@pamatnik-np.cz, freisleben@pamatnik-np.cz

Památník národního písemnictví (PNP) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
PNP je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.
Sbírka je vytvářena na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti a je spravována podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Newsletter
Detská knižnica